01.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

30.10.2019

Съобщение

ОИК Гулянци напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

02.10.2019

Съобщение

ОИК Гулянци съобщава, че на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от ИК, крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 12.10.2019 г.

Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

01.10.2019

Съобщение

На основание чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден/12 октомври 2019 г./

09.11.2019

Съобщение

Считано от 11.11.2019 г. ОИК Гулянци, обявява следния адрес за кореспонденция:

гр. Гулянци, 

пл."Свобода"  № 4, I-ви етаж

Телефон за връзка:

0879205683;

адрес на електронната поща - e-mail : [email protected]

 

01.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

01.11.2019

Съобщение

Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.

26.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ГУЛЯНЦИ О Б Я В Я В А  ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ  ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ  НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.,  КАКТО СЛЕДВА:

РУП Гулянци - 0888231459;

РП Никопол - 064/889154; 0882114197;

ОИК - Гулянци - 0879205683; 

16.10.2019

Съобщение

ОИК Гулянци уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Гулянци  на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

09.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

https://cik.is-bg.net/upload/114325/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.xlsx

09.10.2019

Съобщение

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

18.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК Гулянци, пл. „Свобода“ No. 4, ет.2, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. Информационен лист относно обработването от ИК на лични данни в изборите

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

17.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва до 17.00 часа на 24.09.2019 г. по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в  Excel формат.

09.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГУЛЯНЦИ

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 16.09.2019г./ПОНЕДЕЛНИК/.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 140-МИ / 09.11.2019

  относно: определяне дежурства на членове на ОИК –Гулянци, съгласно решение No. 1666-МИ/ 08.11.2019 г на ЦИК

 • № 139-МИ / 09.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК – Гулянци, които да представляват ОИК – Гулянци пред Административен съд гр. Плевен и Върховен административен съд по административни дела, образувани по повод на постъпили жалби срещу решения на ОИК – Гулянци.

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на представители на ОИК – Гулянци, за предаване на избирателните списъци на СИК и ПСИК в община Гулянци, във връзка с произвеждане на втори тур на избора на Кмет накметство с. Милковица, община Гулянци на 03-ти ноември 2019 г.

всички решения